روسای محترم سازمان های صنعت،معدن و تجارت

موضوع:درخواست شرکت خوش طعم بندرعباس

احتراما به پیوست نامه ارسال شده شرکت خوش طعم بندرعباس در خصوص تولید محصول یخ خشک جهت نگهداری وصادرات کلیه محصولات فاسدشدنی  که دارای مزایای بسیار بالاتر نسبت به سایر نگهدارنده های مشابه می باشد،به حضورتان ارسال میگردد جهت اطلاع رسانی واطلاعات بیشتر با شماره های 3-42503052 روابط عمومی لپکو تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۱۸

روی خط لپکو