مدیریت محترم تعاونی تولید کنندگان وصادرکنندگان لرستان(لپکو)

پیرو مکاتبات قبلی در خصوص ثبت اطلاعات مالکین انبارها ومرکز نگهداری کالا وبا امعان نظر به اینکه با فعالسازی سیستم هشدار سامانه جامع بزودی واحدهای صنعتی صنفی استان قادر به حمل تخلیه کالای مورد نظر از مبادی ومقاصد فاقد شناسه نخواهند بود که این امر ازدحام جمعیت ونارضایتی اصناف ومصرف کنندگان استان را در پی خواهد داشت.لذا به منظور پیشگیری از موارد فوق به واحدهای تحت پوشش اعلام جهت ویرایش اطلاعات خصوصا درج کدپستی صحیح به سامانه بهین یاب مراجعه ودر صورت داشتن انبار خارج ازمحل واحد تولیدی نیز نسبت به ثبت آدرس و کدپستی محل اقدام نمایند.خواهشمند است نسبت به ارسال آدرس وکدپستی کارخانه وانبار وتلفن مدیر عامل واحدهای تحت پوشش به این اداره اقدام فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر ویا ارسال آدرس با شماره های 3-42503052 روابط عمومی لپکو تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۱۸

روی خط لپکو