اطلاع رسانی پیرو نامه قبل

شرکت محترم تعاونی تولیدکنندگان وصادر کنندگان استان لرستان (لپکو) 

احتراما به پیوست نامه سازمان صنعت معدن وتجارت استان لرستان درخصوص راه اندازی فرآیند رونق تولید 96 از تاریخ 96/3/28در سامانه بهین یاب  راه اندازی شده لذا کلیه واحدهای که مشمول دریافت تسهیلات می شوند می توانند باورود به سامانه بهین یاب بخش تامین مالی اطلاعات خودرا تکمیل وارسال نمایید.

جهت انجام ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر باشماره های 3-42503052 روابط عمومی لپکو تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۱۸

روی خط لپکو