اخرین اطلاعیه های سایت

برگزاری جلسه ی مشترک خانه کشاورز منابع طبیعی وآبخیزداری ،جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد

این جلسه که به منظور رفع مشکلات منابع طبیعی کشاورزان شهرستان بروجرد در محل دفتر مرکزی  خانه کشاورز و کانون تشکل ها با حضور نماینده و رئیس خانه کشاورز ،رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری نماینده مدیریت جهاد کشاورزی و هیئت اجرایی و اعضای خانه کشاورز تشکیل گردید.پس از بحث و بررسی و استعما گزارش خانه کشاورز،هیئت اجرایی، کشاورزان و حاضرین در جلسه همچنین توضیحات مسئولین مربوطه و نماینده دفتر مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی مقرر گردید.

1-مقرر شد کشاورزان معترض با استخدام وکیل مجرب و طرح دعوا به شعبه هشتم دادگاه از قاضی مالکیت خود را طلب نمایند.

2-با توجه به پیشنهاد در جلسه به استناد قانون رفع موانع تولید موضوع رفع تداخل ادارات و کشاورزان و مالکیت آنان پیگیری و حل و فصل شود.موضوع از طریق این ستاد مستعد در جهاد کشاورزی قابل پیگیری است.

3-به پیشنهاد رئیس اداره منابع طبیعی برای کمک به کشاورزان معترض از طریق ارائه درخواست اراضی کم بازده به کشت گیاهان دارویی رسیدگی و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

4-با توجه به رسیدگی به موضوع بیشه دالان از طرف خانه کشاورز مطرح و درخواست حفظ و حراست از این منطقه بکر ارائه گردید مقرر شد جلسه ای اختصاصی در همین خصوص با حضور متولیان و ادارات ذی ربط به میزبانی خانه کشاورز در اسرع وقت تشکیل شود.

5-مقررگردید ادارات متولی بخش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست از خانه کشاورز به عنوان نماینده قانونی آنها دعوت و جهت هرگونه اقدام و اطلاع رسانی تعامل و هماهنگی نمایند.

این جلسه راس ساعت 11:30همان روز با ذکر صلوات به پایان رسید.  

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۲۱:۰۸:۰۵

روی خط لپکو