برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند کسب وکار و کارگاه آموزشی آشنایی با حامیان با حضور آقای مهندس علی کردی عضو شورای پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی ومجری وموسس مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد یک

 

این کارگاه آموزشی که براساس مصوبه شورای پژوهش استان در محل دانشگاه جامع و واحد لرستان به منظورآشنایی مراکزآموزش علمی کاربردی و دفاتر کارآفرینی با مقبوله کارآفرینی برگزار گردید.پس از کارگاه آشنایی با قوانین توسط آقای مهندس حسن پور وکارگاه مفاهیم کارآفرینی توسط آقای دکتریاراحمدی کارگاه سوم با موضوع فرآیند کسب وکار  وکارگاه آموزش آشنایی با حامیان ، با تدریس آقای مهندس علی کردی رأس ساعت 14در مورخ         با حضور حاضرین برگزار گردید.در این کارگاه علاوه بر اهمیت آشنایی با فرآیند کسب وکار واهمیت آشنایی با حامیان مطالب تخصصی ارائه گردید.همچنین آشنایی با فرآیند کسب وکار طی مراحل وگذراندن گام های فرآیند کسب وکار به صورت تفکیکی و کاملا کارشناسی شده واجرایی برای حاضرین ارائه گردید در خصوص حامیان نیز علاوه بر ارائه مطالب تخصصی وضرورت آشنایی با حامیان برای راه اندازی یک کسب وکار به قوانین موجود کارآفرینی در ایران اشاره گردید این کارگاه رأس ساعت 16همان روز با اعلام رضایت  وخشنودی از برگزاری آن با ذکر صلوات به پایان رسید.

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۱۸

روی خط لپکو