برگزاری چهاردهمین جلسه هیئت مدیره کانون تشکل های اقتصادی به مرکزیت بروجرد

ب

این جلسه باحضور اکثریت اعضای هیئت مدیره در دفتر مرکزی تشکل براساس مصوبات قبلی تشکیل گردید.در این جلسه آقای مهندس علی کردی ضمن ارائه گزارش از وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی وصادراتی هم چنین تلاش های صورت گرفته در این خصوص با تبریک روز صنعت ومعدن پیشنهاد تجلیل از دست اندر کاران این حوزه را ارائه وخواستار پیگیری ودفاع از حقوق تشکل های اقتصادی واعضای ایثارگر آن را اعلام نمودند هم چنین ایشان پیشنهاد انسجام وتعامل بیشتر تشکل های اقتصادی منطقه را خواستار شدند.سپس آقایان حبیب اله کاوسی فرد ،صفر زارع ،محمد تقی عابدینی ،ومحمد بشیری هریک نظرات وپیشنهادات خود را در خصوص جلسه و موضوعات مختلف مطرح نمودند.سپس جلسه وارد شور شد،و تصمیمات زیر به تصویب رسید:

1-مقرر شد کمیته جذب وهماهنگی با تشکل های اقتصادی با مسئولیت آقای زارع تشکیل وبه صورت هفتگی گزارش پیشرفت ارائه گردد.

2-برای تعامل وپیشبرد اهداف مشترک از شورای اسلامی شهر دعوت ودر موضوعات مختلف مذاکره شود.

3-جهت اخذ مجوز تاسیس پایانه های صادراتی اقدام شود.

4-با توجه به مصوبه کمیسیون صنعت کانون مقرر شد جهت تاسیس خانه ی معدن شمال لرستان به مرکز بروجرد اقدام شود.

5-جهت پذیرش واعزام هیئت های تجاری در داخل و خارج از کشور برنامه ریزی شود.

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۱۸

روی خط لپکو