مراسم روز استاد

مراسم قدر دانی از اساتید محترم دانشگاه علمی کاربردی بروجرد یک

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۳-۲۸

حضور دانشجویان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بازید دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بروجرد یک از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۳-۲۸

همایش کرسی آزاد اندیشی

موضوع:اشتغال زنان مفید یا مضر؟؟؟

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۳-۲۸

برگزاری جلسه

برگزاری جلسه باحضور اعضای کمیسیون صنعت معدن تجارت

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۳-۲۸

حضور بازرسان در دانشگاه علمی کاربردی بروجرد یک

بازید بازرسان استان از دانشگاه علمی کاربردی بروجرد یک

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۳-۲۸

تشکر و قدر دانی نمایندگان خانه کشاورز شمال لرستان وبرخی از نمایندگان دیگر دهستان ها از جناب آقای مهندس علی کردی

تشکر و قدر دانی نمایندگان خانه کشاورز شمال لرستان وبرخی از نمایندگان دیگر دهستان ها از جناب آقای مهندس علی کردی

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۵-۲۲

روی خط لپکو