درباره کانون های اقتصادی

کانون تشکل های اقتصادی لرستان به مرکزیت بروجرد از سال 1393با پیگیری های مداوم که از سال های قبل پیریزی شده بود جلسات متعددی برای تشکیل وتاسیس آن با تشکل های مختلف به منظوردرک از تشکیل وجایگاه آن به عنوان یک ضرورت وتعامل با دیگرتشکل های فعال برگزار گردید که پس از پیگیری های مختلف توسط آقای علی کردی مدیریت تشکل لپکوو... نهایتاً با تجمع یازده تشکل وتعیین اساس نامه قوانین آن در سال 94و قوانین آن از وزارت کشور مجوز اخذ نمود،هیئت مدیره ی اولیه این تشکل با حضور اعضا شامل 7نفر هیئت مدیره (رئیس، دبیر، نائب رئیس ، خزانه دار، منشی و دو نفر عضو اصلی) همچنین دو عضو علی البدل هیئت مدیره ،یک بازرس اصلی ویک بازرس علی البدل از بین مدیران تشکل های اقتصادی انتخاب و عملا از سال 95 کار خود را آغاز نمودند.

اهداف عبارتند از کلیات  و روش اجرای هدف

موضوع

این تشکل هم اکنون با توجه به مصوبه هیئت مدیره دارای 5 کمیسیون اصلی تخصصی و یک کمیته تخصصی می باشد. 

1-کمیسیون تخصصی صنعت ، معدن وتجارت

2-کمیسیون تخصصی آب ،خاک وکشاورزی

3-کمیسیون تخصصی اصناف و بازاریان

4-کمیسیون تخصصی اقتصاد ، بیمه و بانک

5-کمیسیون تخصصی آموزش ، پژوهش و فناوری

6-کمیته تخصصی حمایت قضایی از تولید کنندگان ، رفع موانع تولید و ستاد تسهیل آغاز به کار نمود.

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۰۴

پاویون تخصصی جمهوری اسلامی ایران

پاویون تخصصی جمهوری اسلامی ایران

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 42503052 و42503053 تماس حاصل فرمایید. روابط عمومی لپکو

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۶-۰۵

روی خط لپکو