اخرین اطلاعیه های سایت

تبریک به جناب آقای حاج موسی نیکوکار

جناب آقای حاج موسی نیکوکار
انتخاب شایسته شما را به عنوان رییس شورای اسلامی شهر بروجرد تبریک عرض می نماییم.
امید است با انتخاب جنابعالی و تفاهم به عمل آمده یکبار دیگر با انسجام به دنبال ساختن شهری در اندازه نام فرزانگان بروجرد و با قدمتی چند هزارساله اقدام نمایید.
شهر بروجرد نیاز به برنامه های کوتاه مدت . میان مدت و بلند مدت دارد که جز با مدیریت .تعامل و انسجام و استفاده از نیروهای شایسته و خوش نام ممکن نیست.
روابط عمومی کانون تشکلهای اقتصادی لرستان به مرکزیت بروجرد

تاریخ انتشار

۱۳۹۷-۰۶-۲۲ ۰۹:۳۹:۰۳

روی خط لپکو