سیزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون تشکل های اقتصادی لرستان به مرکزیت بروجرد باحضورمعاونت محترم استاندار وفرماندار ویژه شهرستان بروجرد برگزار گردید

 

این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر کورانی فر وهیئت مدیره کانون همچنین مسئول روابط عمومی ومشاور فرمانداردرتاریخ17/3/96 ساعت 5عصر در مکان دفتر مرکزی با موضوع ذیل برگزار گردید:

1-هم اندیشی،تعامل وهمکاری برای تصمیم گیری وتصمیم سازی درقالب گفتگوهای دولت وبخش خصوصی وتعاونی

2-ارائه راه کارهای عملی در راستای نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی،تولید واشتغال وپیروزی آقای دکتر روحانی  رئیس جمهور

این جلسه که با خیرمقدم آقای علی کردی رئیس کانون وتبریک حلول ماه مبارک رمضان وپیروزی قاطع مردم در انتخابات اخیررئیس جمهور آغاز وهریک از اعضای هیئت مدیره آقایان محمود روزبهانی،صفرزارع،محمدتقی عابدینی ومحمدبشیری ضمن اعلام امادگی برای تعامل وارائه نسخه های عملی مشکلات تشکل های اقتصادی و واحدهای تولید رااز منظر تخصصی بیان نمودند.

سپس آقای دکتر کورانی فرد معاونت استانداروفرماندار ویژه شهرستان بروجرد ضمن تقدیر وتشکراز برگزارکنندگان جلسه وابراز خوشحالی از فعالیت های این کانون ،فرمودند:امروزتولید واشتغال خصوصا رونق اقتصادی منطقه جزء اصلی ترین دغدغه های من وحوضه فعالیتم می باشد وهیچ چیزدیگری مقدم براین موضوع نمی باشد.

وی ابرازامیدواری کرد که با تعامل وهمفکری وهمکاری های مدبرانه با کانون تشکل های اقتصادی لرستان به مرکزیت بروجرد بعنوان یک ظرفیت بزرگ اقتصادی میتوانیم مشکلات را حل نماییم. اینجانب آمادگی دارم به راه کارهای عملیاتی پیشنهادی ازسوی کانون اقدام نمایم ودر هرشرایطی پابه پای شما حاضرشوم.

درپایان پس از گفتگو وبرسی های مشکلات مطرح  شده مقررگردید:

1-برای تعامل بیشتروپیگیری مصوبات جلسه ی ماهانه مشترک برگزارشود.

2-تعامل برای رفع مشکلات تشکل ها وواحدهای تحت پوشش با توجه به منویات مقام رهبری وپیروزی رئیس جمهورپس از ارائه نسخه های کاربردی ارائه شده توسط کانون فرمانداری ازهرتلاشی دریغ ننماید.

یادآورد می شود لیست اهم مشکلات و راهکارها حاصل تلاش کمیسیون های تخصصی توسط رئیس کانون 1به فرماندار ارائه گردید.

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۰۴

روی خط لپکو