اخرین اطلاعیه های سایت

نام موسس کانون تشکل های اقتصادی

جناب آقای علی کردی

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۱۱

مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص بازرسی اسناد شرکتها توسط سازمان تامین اجتماعی حداکثر تا یکسال قبل

مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص بازرسی اسناد شرکتها توسط سازمان تامین اجتماعی حداکثر تا یکسال قبل

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۵-۰۱

روی خط لپکو